Introductie

coach

Ik ben Louk van Riet en ik wil laten weten wie ik ben, wat ik deed en wat ik doe.

Verder staan op deze site enkele wetenswaardigheden die mij ter harte gaan.

Maar eerst een introductie. Ik ben een man, gehuwd en blij en gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Ik woon in een van de aantrekkelijkste steden van het land, namelijk in Delft.

Mijn naam Louk heb ik gecombineerd met die van Lucius Lucullus. Zo ontstond de naam Loukullus. Lucius Lucullus leefde in het antieke Rome. Hij had aansprekende karaktereigenschappen en daarbij een veelzijdige levensloop. Daarin zie ik parallellen met mij zelf.

Een veelzijdig en kleurrijk leven brengt een aanzienlijke dosis en variëteit aan kennis, ervaring en inzicht met zich mee. Een bagage die breed is maar heeft kunnen rijpen naar visie op de medemens en op de samenleving.

Als ‘Jubilado’ roer ik mij in  vrijwilligersland. Daar kan ik mijn bagage aanwenden op plaatsen waar dat gewenst en bruikbaar is. Dat biedt ik aan  mensen die daar behoefte aan hebben. Vanzelfsprekend onder afgestemde condities.

Daarbij zullen enkele kenmerkende persoonlijke eigenschappen kunnen optreden:

  • Sterke oriëntatie op verbetering en/of vernieuwing.
  • Het idee van ‘Gegenereerde Meerwaarde’. De dingen die je doet, zodanig uitvoeren met de gedachte dat je het ooit weer eens moet doen. Werk is liefst duurzaam, autonoom en paraat maar niet gepaard met onevenredige inspanning.
  • Hechting aan goede sociale, ethische en esthetische aspecten in de omgang met en van mensen onderling. Zo ook in het doen van zuivere afwegingen bij beslissingen en handelingen, zonder daarbij te vervallen in dogma en/of starheid.
  • Benadering van het leven vanuit zonnige, interessante, creatieve en vrolijke perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mijzelf. Hierin is Lucius Lucullus een treffend voorbeeldfiguur.

Ik wil mensen ten dienste zijn in adviserende, coachende en/of gidsende rollen. In een breed gamma van zaken welke relevant zijn met mijn pakket van kennis en vaardigheden.

advies

Een aantal internationale recepten waar de naam van Lucullus verbonden is, zijn op deze site geplaatst. Kijk onder de tab Lucullus recepten.

Terug

Copyright©Louk van Riet