Introductie

coach

Hallo ik ben Louk van Riet en laat hiermee weten wie ik ben en wat mij dreef en drijft.

Verder staan hier enkele items die ik leuk en boeiend vind.

Maar eerst een introductie. Ik ben een man, gehuwd en blij en gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Ik woon in een van de aantrekkelijkste steden van het land, namelijk in Delft.

Mijn voornaam heb ik gecombineerd met de familienaam van Lucius Lucullus. Zo ontstond de naam Loukullus.
Lucius Lucullus leefde in het antieke Rome.
Hij had een zeer boeiende levensloop waarin ik soms iets van
mijzelf meen te herkennen.

Een veelzijdig en kleurrijk leven brengt een variëteit aan kennis, ervaring en inzicht met zich mee. Een bagage die in de tijd heeft kunnen rijpen naar visie op de medemens en op de samenleving.

Als ‘Jubilado’ roer ik mij in  vrijwilligersland. Daar wil ik graag mijn bagage aanwenden op plaatsen waar dat gewenst en bruikbaar is. Dat biedt ik voor mensen die daar belangstelling voor of behoefte aan hebben.
Vanzelfsprekend onder afgestemde condities.

Om wat kenmerkende opvattingen te noemen:

  • Oriëntatie op verbetering en/of vernieuwing.
  • De dingen die je doet, zodanig uitvoeren met de gedachte dat je het ooit weer eens moet doen.
  • Werk is liefst duurzaam, autonoom en paraat maar niet noodzakelijk afhankelijk van onevenredige inspanning.
  • Hechting aan goede sociale, ethische en esthetische aspecten in de omgang met en van mensen onderling.
  • Houden van zuivere afwegingen bij beslissingen en handelingen, zonder daarbij te vervallen in gemakzucht en/of dogma.
  • Benadering van het leven vanuit zonnige, interessante, creatieve en vrolijke perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mijzelf. Hierin is Lucius Lucullus een treffend voorbeeldfiguur.

Ik wil mensen ten dienste zijn in adviserende, coachende en/of gidsende rollen. In een breed gamma van zaken welke relevant zijn met mijn pakket van kennis en vaardigheden.

advies

 

Terug

Copyright©Louk van Riet