Introductie

coach

Ik ben Louk van Riet en ik wil laten weten wie ik ben, wat ik deed, wat ik wil en wat ik doe.

Verder gaat deze site over enkele interessante wetenswaardigheden, welke mij ter harte gaan.

Maar eerst een introductie. Ik ben een man, gehuwd en blij en gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Ik woon in een van de aantrekkelijkste steden van het land, namelijk in Delft.

Mijn naam Louk heb ik gecombineerd met die van Lucius Lucullus. Zo is de naam Loukullus tot stand gekomen. Lucius Lucullus was een persoon die leefde in het oude Rome. Hij had bijzondere karaktereigenschappen en een veelzijdige levensloop. Deze persoon spreekt mij erg aan.

Een veelzijdig en kleurrijk leven brengt een aanzienlijke dosis en variëteit aan kennis en ervaring met zich mee. Zo ook verworven wijsheid, inzicht in de medemens en in de maatschappij.

Als ‘Jubilado’ roer ik mij actief in  vrijwilligersland. Daar kan ik nog wat van mijn  bagage aanwenden op plaatsen waar dat bruikbaar is. Daarom wil ik dat inclusief nieuw verworven inzichten aanbieden aan mensen die daar behoefte aan hebben en daar dan nut van kunnen ondervinden. Vanzelfsprekend onder afgesproken condities.

Daar wil ik deze site voor gebruiken.

Enkele van mijn sterk aanwezige persoonlijke eigenschappen zijn de volgende:

  • Sterke oriëntatie op verbetering en/of vernieuwing.
  • Het idee van ‘Gegenereerde Meerwaarde’. De dingen die je doet, zodanig uitvoeren met de gedachte dat je het ooit weer eens moet doen. Als dat zich voordoet, dan moet je niet alles zijn vergeten of de (hulp)middelen hebben verloren. Werk is dus liefst duurzaam, autonoom en paraat maar niet ten koste van onevenredige inspanning.
  • Hechting aan goede sociale, ethische en esthetische aspecten in de omgang met en van mensen onderling. Zo ook in het doen van zuivere afwegingen bij beslissingen en handelingen, overigens zonder daarbij te vervallen in dogma en/of starheid.
  • Benadering van het leven vanuit gezellige, zonnige, interessante, creatieve en vrolijke perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mezelf. Hierin is Lucius Lucullus een treffend voorbeeldfiguur.

Ik wil mensen ten dienste zijn in adviserende, coachende en/of gidsende rollen. In een breed gamma van zaken welke relevant zijn met mijn pakket van kennis en vaardigheden.

advies

Een aantal internationale recepten die de naam van Lucullus dragen zijn op deze site geplaatst. Kijk onder de tab Lucullus recepten.

Terug

Copyright©Louk van Riet