Wat ik doe

Ik ben georiënteerd op het organiseren van ontwikkelingen en veranderingen. Inbegrepen het motiveren van de personen die daarbij betrokken zijn en/of beslissingen hebben te nemen.
Daarnaast leg ik nadruk op het (doen) ontstaan van werkwijzen die de beoogde resultaten zo mogelijk duurzaam en autonoom behouden.

De gedachte daarachter is dat alle arbeid die men verricht meerwaarde vormt. Men kan case per case werken en steeds vanaf basis-nul beginnen. Maar men kan ook bij iedere nieuwe case nagaan of er ooit ergens eerdere iets soortgelijks heeft plaatsgevonden. Al of niet met toetsing of er verrichte activiteiten van derden zijn geweest.
Deze manier van doen heeft een enorm stimulerend effect op flexibele en snelle oplossingen.

In vrijwilligersland gaan dingen anders dan bij bedrijven.
Visies op leiding en organisatie zijn vaak eerder gebaseerd op een streven naar goed rentmeesterschap dan gericht zijn op visionaire en krachtige leiding.

Samenwerking is altijd belangrijk. Er speelt vanzelfsprekend een mix van interacties in werkomgevingen. Met vragen over hoe de infrastructuur van die omgeving is. Hoe gaat de omgeving met individuen om? Hoe gaan individuen met de omgeving om? Wat is de uitkomst van die interacties? Is dat zuiver en succesvol en voor wie? 

Voor mij, als vrijwilliger, heeft werken bij voorkeur de betekenis van op een plezierige wijze hulp en/of advies verlenen. Dan kies ik zo veel als mogelijk voor efficiëntie en rendement, echter zonder daarbij de sociale, ethische en esthetische aspecten uit het oog te verliezen.
Dat doe ik liefst in de geest van bedrijfskundige doelmatigheid. Maar dat past niet altijd bij ieder plekje in vrijwilligersland.

Ik geef er de voorkeur aan het leven zo veel mogelijk benaderen vanuit sociale, zonnige, interessante, creatieve en plezierige perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mijzelf.

Deze frase zou ik mijn ‘Lucullus’ component willen noemen. Dingen moeten bij voorkeur goed, leuk en lekker zijn.

Herder & lucht 1 - 1000x288

Ik ben beschikbaar voor:

Het geven van advies aan of begeleiden van mensen die dat wensen.

Dat doe ik in beginsel zonder commercieel oogmerk.

In april 2024 mocht ik mij verheugen over een
Koninklijke onderscheiding voor mijn vrijwilligerswerk

Terug

Copyright©Louk van Riet