Wat ik wil en doe

Als persoon ben ik sterk georiënteerd op het organiseren van ontwikkelingen en veranderingen. Inbegrepen het motiveren van personen die daarbij betrokken zijn en/of verantwoordelijkheden dragen en/of beslissingen hebben te nemen.

Daarnaast leg ik veel nadruk op het (doen) ontstaan van systemen en werkwijzen, teneinde de beoogde verandering duurzaam en autonoom te behouden.

De gedachte daarachter is dat alle arbeid die je verricht, laat ik het even alleen bij het beroepsmatige houden, een meerwaarde vormt. Je kunt case per case werken alleen op de uniekheid van iedere case. En dan steeds vanaf de basis en de dan actuele parameters opnieuw beginnen. Maar je kunt ook bij iedere nieuwe case nagaan of er ooit in een eerdere werkzaamheid overlap heeft met de nieuwe taakstelling. Het hoeft niet materieel en/of documentair te zijn, gedachtengoed is ook mogelijk.

Ik heb mogen vaststellen dat deze manier van doen enorme stimulering is van creatieve, flexibele en snelle oplossingen.

Zo wil ik werken en ieder die het ook wilt daarin ondersteunen en/of adviseren.

Een ander aspect dat heel belangrijk is voor iedereen, dat is de sociale en politieke interactie met de omgeving. Hoe gaat de omgeving met jou om? Hoe ga jij met je omgeving om? Wat is de uitkomst van die interactie? Is dat succesvol en voor wie? Ben jij happy? Zijn er anderen die happy zijn met en/of door jou? Oftewel hoe ben jij geprofileerd in je leven en hoeveel invloed houdt jij daarop?

Hiermee wil ik ieder helpen en/of ondersteunen die daaraan wil werken en gebruik wil maken van wat ik daarover weet.

Werken is algemeen bezig zijn in een beroepsuitoefening in de ruimste zin des woords. Zo ruim dat ik daar ook onder versta werkzaamheden als hobby, vrijwilliger-schap of liefdadigheid. Als algemene houding daarbij kies ik zo veel als mogelijk voor efficiëntie en rendement, echter zonder daarbij de sociale, ethische en esthetische aspecten uit het oog te verliezen.

Ik wil het leven zo veel mogelijk benaderen vanuit sociale, zonnige, interessante, creatieve en plezierige perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mijzelf.

Deze frase zou ik mijn ‘Lucullus’ component willen noemen. Dingen moeten bij voorkeur mooi, leuk en lekker zijn.

Herder & lucht 1 - 1000x288

 En dat doe ik door:

  • Het geven van advies aan hen die dat wensen
  • Het begeleiden van mensen die in conflict zijn
  • Het gidsen van mensen die gegidst wensen te worden
  • Het coachen van mensen die op weg (willen) zijn naar iets

Dat doe ik in beginsel zonder commercieel oogmerk.

 

Terug

Copyright©Louk van Riet