Wat ik wil en doe

In wezen ben ik georiënteerd op het organiseren en/of verfijnen van werkwijzen, ontwikkelingen en bijkomende veranderingen. Inbegrepen het motiveren van de personen die daarbij betrokken zijn en/of beslissingen hebben te nemen.

Daarnaast leg ik graag nadruk op het (doen) ontstaan van werkwijzen die de beoogde resultaten zo mogelijk duurzaam en autonoom behouden.

De gedachte daarachter is dat alle arbeid die je verricht een meerwaarde vormt. Je kunt case per case werken en ieder vanaf een basis opnieuw beginnen. Maar je kunt ook bij iedere nieuwe case nagaan of er ooit ergens bij een eerdere vergelijkbare werkzaamheid overlap heeft plaats gevonden met de nieuwe taakstelling.
Dat kan ook gaan om verrichte activiteiten van derden.
Deze manier van doen heeft een enorm stimulerend effect op inventieve, flexibele en snelle oplossingen.

Nu ik al een tijdje actief ben in vrijwilligersland heb ik gemerkt dat, anders dan bij bedrijven, daar heersende visies op leiding en organisatie vaak eerder zijn gebaseerd op goed rentmeesterschap dan op visionair leiderschap. Dat vindt ik een belangrijk gegeven waaraan bij vrijwilligerswerk aandacht moet worden gegeven.

Belangrijk zijn eveneens de sociale en politieke interacties bij en binnen iemands werkomgeving.

Wat is de profilering naar buiten met visie en doelstelling?
Hoe is de infrastructuur van die omgeving?
Hoe gaat die omgeving met individuen om?
Hoe gaan individuen met die omgeving om?
Wat is de uitkomst van die interacties?
Is dat zuiver en succesvol en voor wie? 

Voor mij heeft werken bij voorkeur de betekenis van hobby, vrijwilliger-schap of hulpvaardigheid. Als algemene houding daarbij kies ik zo veel als mogelijk voor efficiëntie en rendement, echter zonder daarbij de sociale, ethische en esthetische aspecten uit het oog te verliezen. Dat doe ik liefst in de geest van  bedrijfskundige doelmatigheid in combinatie met sociale integriteit. Maar dat past niet altijd bij ieder plekje in vrijwilligersland.

Ik geef er de voorkeur aan het leven zo veel mogelijk benaderen vanuit sociale, zonnige, interessante, creatieve en plezierige perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mijzelf.

Deze frase zou ik mijn ‘Lucullus’ component willen noemen. Dingen moeten bij voorkeur mooi, leuk en lekker zijn.

Herder & lucht 1 - 1000x288

 En dat doe ik door:

  • Het geven van advies aan hen die dat wensen
  • Het begeleiden van mensen die in conflict zijn
  • Het gidsen van mensen die gegidst wensen te worden
  • Het coachen van mensen die op weg (willen) zijn naar iets

Dat doe ik in beginsel zonder commercieel oogmerk.

 

Terug

Copyright©Louk van Riet