Wat ik wil en doe

Als persoon ben ik georiënteerd op het organiseren en verfijnen van ontwikkelingen en veranderingen. Inbegrepen het motiveren van personen die daarbij betrokken zijn en/of beslissingen nemen.

Daarnaast leg ik veel nadruk op het (doen) ontstaan van systemen en werkwijzen, teneinde de beoogde verandering zo mogelijk duurzaam en autonoom te behouden.

De gedachte daarachter is dat alle arbeid die je verricht, laat ik het even alleen bij het beroepsmatige houden, een meerwaarde vormt. Je kunt case per case werken en ieder vanaf een basis opnieuw beginnen.
Maar je kunt ook bij iedere nieuwe case nagaan of er ooit in een eerdere werkzaamheid overlap heeft met de nieuwe taakstelling.
Dat kan ook gaan om eerder verrichte activiteiten van anderen.
Het hoeft niet materieel en/of documentair te zijn, gedachtengoed is ook mogelijk.

Het is gebleken dat deze manier van doen een enorme stimulering is van creatieve, flexibele en snelle oplossingen.

Het ook gebleken dat in vrijwilligersland heersende visies op organisatie eerder zijn gebaseerd op rentmeesterschap dan op visionair leiderschap.
Daar moet men als men actief is op dit terrein rekening mee houden.

Zo wil ik graag werken met ieder die er net zo tegenaan kijkt.
Mijn rol zie ik in ondersteunen en/of adviseren.

Belangrijk zijn de sociale en politieke interacties in iemands werkomgeving. Hoe is de infrastructuur van die omgeving? Hoe gaat de omgeving met individuen om? Hoe gaan individuen met de omgeving om? Wat is de uitkomst van die interacties?
Is dat zuiver en succesvol en voor wie? Ben jij happy? Zijn er anderen die happy zijn met en/of door jou?
Oftewel hoe ben jij geprofileerd in je leven en hoeveel invloed houd jij daarop?

Hiermee wil ik helpen en/of ondersteunen waar daaraan behoefte bestaat en onder gebruikmaking van wat ik daarover weet.

Werken wordt algemeen verstaan als bezig zijn in een beroepsuitoefening.
Dat in de ruimste zin van het woord. Dat is voor mij zo ruim dat ik daar ook onder versta werkzaamheden als hobby, vrijwilliger-schap of liefdadigheid. Als algemene houding daarbij kies ik zo veel als mogelijk voor efficiëntie en rendement, echter zonder daarbij de sociale, ethische en esthetische aspecten uit het oog te verliezen.
Dat doe ik liefst in de geest van  bedrijfskundige doelmatigheid. Maar dat past niet altijd bij ieder plekje in vrijwilligersland.

Ik wil het leven zo veel mogelijk benaderen vanuit sociale, zonnige, interessante, creatieve en plezierige perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mijzelf.

Deze frase zou ik mijn ‘Lucullus’ component willen noemen. Dingen moeten bij voorkeur mooi, leuk en lekker zijn.

Herder & lucht 1 - 1000x288

 En dat doe ik door:

  • Het geven van advies aan hen die dat wensen
  • Het begeleiden van mensen die in conflict zijn
  • Het gidsen van mensen die gegidst wensen te worden
  • Het coachen van mensen die op weg (willen) zijn naar iets

Dat doe ik in beginsel zonder commercieel oogmerk.

 

Terug

Copyright©Louk van Riet