Wat ik deed

Mijn eerste schooljaren waren zeker vrolijk maar volgens mijn onderwijzers, minder succesvol. Liever deed ik de dingen die ik interessant vond, dan de dingen die anderen voor mij nuttig vonden. Een jeugdige blijk van mijn houding tegenover strikte hiërarchie.

Vroeg in de puberteit ontdekte ik dat ik fotografie erg uitdagend vond. Dat stimuleerde dat mij om in dat vak te gaan studeren en te werken. Gaandeweg begon ik de verkregen kennis en vaardigheden te gebruiken voor creatieve expressies met chemie en optica. Er ontstond een levendige samenwerking met werkgroepen waarbij exposities van eigen werk werden georganiseerd.
Deze activiteiten brachten mij in contact met een internationale onderneming op het gebied van fijnmechanica en elektronica.. Dat leidde tot een aanstelling als onderzoeker op het gebied van microlithografie. Het betreffende bedrijf was marktleider in haar branche maar had wel een sterk traditionele cultuur. Verrassenderwijze deed ik de ontdekking dat men in techniek net zo creatief kan zijn als bij beeldende vormgeving.

In die onderneming gedijde ik goed en ik kreeg ik steeds meer de verantwoording voor verschillende projecten. Ook projecten die lagen buiten de standaard disciplines van het bedrijf. Daardoor kreeg ik te maken met ongewone en/of nieuwe technieken en andere vakgebieden. In voorkomende gevallen ging ik die gebieden zelf beoefenen. Dat vond regelmatig plaats, ook in diverse buitenlanden in de vorm van ad hoc projecten. Dat was ook bevorderlijk voor het inzicht in mensen en menselijke interacties. Geleidelijk werden mijn verantwoordelijkheden aanzienlijker. Zo kwam ik terecht in de dagelijkse leiding van de R&D organisatie.

In mijn vrije tijd deed ik een rechtenstudie. Dat leidde ertoe dat mijn taken zich ook op dat gebied gingen ontwikkelen. Het gevolg was dat ik bij de holding maatschappij verantwoordelijkheden kreeg voor aangelegenheden die concernbelang aangingen.

Ten slotte was ik in de laatste decade van mijn loopbaan lid van de directie van de Benelux werkmaatschappij. Dat hield zich bezig met Fabricage, Marketing & Sales en Aftersales-services

Ik rubriceer hier puntsgewijs en chronologisch mijn beroepsmatige levensloop.

Vakfotografie: reportage, portret, reclame, presentaties, experimenteel.

R&D: hoog vacuüm opdamptechniek, microlithografie.

Militaire dienst: sergeant instructeur infanterie.

Materiaalkunde: lamineertechniek, lijmtechniek, galvano, multilayer PCB.

Projectmanagement: micro-optisch geheugen op kunststof drager, ontwikkeling en productielijn opzetten.

Activiteiten in internationaal verband.

Productmanagement: het gebruik van thermo-grafisch registratie papier en dat tevens introduceren in de Europese levensmiddelen Retail branche.
Het ontwikkelen en produceren van Liquid Crystal Displays, Non Tactiele toetsenborden en barcode printtechnieken. De laatste met een reeks patenten.

R&D management: productontwikkelingen afstemmen met fabricage. marketing en internationale sales.

Group management: logistiek als functie van werkkapitaal beheersing, opleiding en training van hoger management, PA van de CEO.

Quality Management: certificatie trajecten zoals ISO, VCA en Internationale ijkbevoegdheid, klanttevredenheid, interne processen & integriteit, ICT artikelcodering.

Business Structuring: bedrijfsreorganisaties in Nederland, België en Duitsland. Omvattende stichting, reorganisatie en beëindiging van ondernemingen. Voorkomende conflicten en/of fraudegevallen hanteren.

Directie Benelux: Human Resources, kwaliteit, Office Sales, Aftersales-Service en debiteuren in functie van kwaliteitshandhaving.

Activiteiten privé.

Jubilado: sinds 2003

Hobby’s: computeren, koken & culinaria, theatertechniek, geschiedenis.

Sportief: hiking, yoga, sportschool. Naarmate de jaren vorderen neemt de fysieke intensiteit van deze activiteiten proportioneel af.

Vrijwilliger: vrijwilligers management, trainer talentverkenning, persoonlijke coach/adviseur, mediator, conversatiecoach, stadsgids, museum rondleiding & expositieontwikkeling, toeristen- & media informant en enkele bestuursfuncties.

 

Terug

Copyright©Louk van Riet