Wat ik deed

Mijn eerste schooljaren waren wel vrolijk maar volgens mijn onderwijzers, minder succesvol. Liever deed ik de dingen die ik interessant vond, dan de dingen die anderen voor mij nuttig vonden. Een jeugdige blijk van wat verzet tegen wat hiërarchisch gedrag.

Midden in mijn puberteit ontdekte ik dat ik fotografie erg uitdagend vond. En dat stimuleerde dat mij om toch maar iets te gaan leren. Dat deed ik met alle vakopleidingen op fotografisch gebied.
Daarnaast begon ik voor mijn lol eigen beeldende expressies te ontwikkelen. Gebruik makend van vooral fotochemie en optica.
Al doende belandde ik onwillekeurig bij artistieke netwerken. Daar kon ik mij levendig uitten in deelname aan experimentele werkgroepen en het verrichten van exposities.

Deze activiteiten brachten mij merkwaardigerwijze in contact met een bekende industriële onderneming. Dat contact leidde ertoe dat ik een aanstelling kreeg tot R&D medewerker voor onderzoekswerk op het gebied van microlithografie en optische projectie-systemen.
Het betreffende bedrijf was een bekende marktleider, internationaal en behoorlijk traditioneel. Maar voor mij merkwaardigerwijze deed
ik daar de verrassende ontdekking dat men in techniek net zo creatief kan zijn als bij beeldende vormgeving.

In die onderneming gedijde ik goed en ik kreeg ik steeds andere projecten toevertrouwd. Er waren verschillende bij die lagen buiten de gewoonlijke technische disciplines van die onderneming. Daardoor kwam ik in aanraking met ongewone en/of nieuwe technologieën en ook andere vakgebieden. In voorkomende gevallen ging ik die vakgebieden zelf inleren en beoefenen. Dat vond regelmatig plaats in diverse buitenlanden in de vorm van ad hoc projecten.
Geleidelijk kreeg ik verantwoordelijkheid voor steeds aanzienlijkere projecten. Zo doende kwam ik terecht in de dagelijkse leiding van de R&D organisatie.

In mijn vrije tijd ben ik rechten gaan studeren. Daarbij deed ik wederom een voor mij verrassende ontdekking. Namelijk dat nalaten van iets ook een handeling is.
Die studie leidde ertoe dat mijn taken zich meer en meer in die richting gingen ontwikkelen. Het gevolg was dat ik bij de holding maatschappij verantwoordelijkheden kreeg voor aangelegenheden die het concernbelang aangingen.

De laatste decade van mijn loopbaan was ik bij het zelfde concern directielid van de Benelux werkmaatschappij. Daar waren de activiteiten fabricage, marketing & verkoop en aftersales-services. Alles in betrekking tot mechanische en elektronische precisie apparaten voor de voedselindustrie.

Ik rubriceer hier puntsgewijs en chronologisch mijn beroepsmatige levensloop.

Vakfotografie: reportage, portret, reclame, presentaties, experimenteel.

R&D: hoog vacuüm opdamptechniek, microlithografie met photo resist technieken, optische projectie systemen.

Militaire dienst: sergeant instructeur infanterie.

Materiaalkunde: lamineertechniek, lijmtechniek, galvano, multilayer PCB.

Projectmanagement: micro-lithografisch geheugen op kunststof drager. Het ontwikkelen en opzetten van de productielijn voor deze geheugens. Deze faciliteit, een echte Cashcow, heb ik als bij-verantwoordelijkheid twee decades gemanaged en uiteindelijk in de USA ondergebracht. 

Activiteiten in internationaal verband.

Productmanagement: het gebruik van thermo-grafisch registratie papier introduceren en geaccepteerd te krijgen in de Europese levensmiddelen Retail branche.
Het ontwikkelen en produceren van Liquid Crystal Displays, Non Tactiele toetsenborden en barcode printtechnieken. De laatste met een reeks patenten.

R&D management: productontwikkelingen afstemmen met fabricage. marketing en internationale sales.

Group management: logistiek als functie van werkkapitaal beheersing, opleiding en training van hoger management, PA van de voorzitter van de RvB.

Quality Management: certificatie trajecten zoals ISO & VCA, verwerving van internationale ijkbevoegdheid, klanttevredenheid, interne processen & integriteit, ICT artikelcodering.

Business Structuring: bedrijfsreorganisaties in Nederland, België en Duitsland. Omvattende stichting, reorganisatie en beëindiging van ondernemingen.

Directie Benelux: Qualitycontrol, HR, Office Sales, Aftersales-Service en debiteuren in functie van kwaliteitshandhaving.

Activiteiten privé.

Jubilado: sinds 2003

Hobby’s: computeren, koken & culinaria, theatertechniek, geschiedenis.

Sportief: hiking, yoga, sportschool. Naarmate de jaren vorderen neemt de fysieke intensiteit van deze activiteiten proportioneel af.

Vrijwilliger: vrijwilligers management, trainer talentverkenning, persoonlijke coach/adviseur, mediator, conversatiecoach, stadsgids, museum rondleiding & expositieontwikkeling, toeristen- & media informant en enkele bestuursfuncties.

 

Terug

Copyright©Louk van Riet