Introductie

Loukullus Muntembleem

Ik ben Louk van Riet en ik wil op deze site mijzelf presenteren door de laten weten wie ik ben, wat ik deed, wat ik wil en wat ik doe.

Verder wil ik het ook hebben over enkele interessante wetenswaardigheden, welke mij ter harte gaan.

Maar eerst een introductie. Ik ben een man, gehuwd en blij en gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Ik woon in een van de aantrekkelijkste steden van het land, namelijk in Delft.

Mijn naam is Louk en ik heb die gecombineerd met die van Lucius Lucullus. Zo is de naam Loukullus tot stand gekomen. Lucius Lucullus was een antiek Romeins persoon met enkele bijzondere eigenschappen welke mij aanspreken.

Ik verkeer thans in de levensfase van iemand die afstand heeft mogen nemen van ‘gewoon’ werken. Dat betekent dat mijn leeftijd al wat is gevorderd. Dat kan wellicht wat spijtig klinken maar zo is het  allerminst.

Een veelzijdig en kleurrijk leven brengt een aanzienlijke dosis en variëteit aan kennis en ervaring met zich mee. Om het over verworven wijsheid, inzicht in de medemens en in de maatschappij nog maar niet teveel te hebben.

Als ‘Jubilado” vindt ik het soms jammer dat de organisatie waar ik lang voor mocht werken geen beroep meer doet op deze bagage van kennis en vaardigheden. Jammer genoeg mede omdat de betreffende organisatie niet meer bestaat. Gelijk zo vele andere klassiekers die het loodje hebben gelegd. Natuurlijk is er veel te doen in vrijwilligersland en daar roer ik mij dan ook in. Toch is het als voormalig manager anders te werken met vrijwilligers dan met medewerkers in het bedrijfsleven. Nu moet je de bagage op een andere manier aanwenden zodat die thans op een andere manier wordt aangesproken.

Daarom wil ik mijn bagage inclusief nieuw verworven inzichten aanbieden aan mensen die daar behoefte aan hebben en daar dan nut van kunnen ondervinden. Vanzelfsprekend onder afgesproken condities.

Daar wil ik deze site voor gebruiken, maar ook voor het delen van enkele dingen die ik erg leuk vind.

Mijn meest aanwezige persoonlijke eigenschappen bestaan uit vier componenten.

  • Sterke oriëntatie op  verbetering en/of vernieuwing.
  • Het idee van ‘Gegenereerde Meerwaarde’. De dingen die je doet, zodanig uitvoeren in de veronderstelling dat je het ooit weer moet doen. Als dat zich voordoet, dan moet je niet alles zijn vergeten of de (hulp)middelen hebben verloren. Laat je werk duurzaam en autonoom, paraat en conserverend zijn.
  • Hechting aan goede sociale, ethische en esthetische aspecten in de omgang met en van mensen onderling. Zo ook in het doen van zuivere afwegingen bij beslissingen en handelingen, overigens zonder daarbij te vervallen in dogma en/of starheid.
  • Benadering van het leven vanuit gezellige, zonnige, interessante, creatieve en vrolijke perspectieven. Dit zowel voor mijn omgeving als voor mezelf. Hierin is Lucius Lucullus een treffend voorbeeldfiguur.

Ik wil mensen ten dienste zijn in adviserende, coachende en/of gidsende rollen. In een breed gamma van zaken. Relevant aan mijn pakket van kennis en vaardigheden.

Zee spetters 1 - 1000x288

Nieuw, de beloofde internationale recepten die de naam van Lucullus dragen zijn nu geplaatst. Kijk onder Lucullus recepten.

Terug

Copyright©Louk van Riet